Park

SPU2016 zijaanzicht 1

Skatepark Utrecht is een skateboardpark. Het streetparcours is ontworpen door skateboardend Utrecht, met als uitgangspunt dat het een interessant park moet zijn voor alle niveau’s. We doen regelmatig kleine aanpassingen om het park interessant te houden. Ideëen hiervoor zijn altijd welkom! Drop ze in onze ideeënbus in de kantine!

Naast de grootste gebruikersgroep (skateboarders) zijn inliners ook welkom binnen de openingstijden. Voor BMX’ers is de donderdag gereserveerd. Skateboarders en inliners zijn dan eveneens welkom. BMX-fietsen zijn alleen toegestaan zonder pegs. Plegs (plastic pegs) zijn wel toegestaan.

Niet toegestaan zijn waveboards, stepjes, longboards of andere attributen dan skateboards, inlineskates of bmx-fietsen. Tijdens de openstelling voor BMX is skateboarden, en inlinen ook toegestaan.

Waxen is zeer beperkt toegestaan bij bepaalde obstakels (nooit in de mini!) en kan leiden tot ontzegging van de toegang. Vraag dus altijd eerst of je een bepaald obstakel mag waxen!

TARIEVEN

Toegang

Entree skatepark €     5,00
10 rittenkaart €    45,00
Halfjaarabonnement €  120,00
Jaarabonnement €  200,00

LET OP! Voor de verkoop van een abonnement hebben we een pasfoto nodig. Neem deze zelf mee!

Heb je een U-pas, dan krijg je 50% korting op de toegang!

Verhuur

Huur skateboard € 3,00
Helm; beschermers € 1,50
Set: skateboard, helm & beschermers € 5,00

LET OP! Voor de huurboards vragen wij borg. Neem een ID-kaart of iets anders van waarde mee om achter te kunnen laten. 

Naast het parcours is er ook een kantine met koffie, frisdrank, warme snacks etc. aanwezig. Voor de skateboarders hebben we een bescheiden skatewinkel in huis met een divers aanbod aan boards, onderdelen en skate artikelen.

HUISREGELS SKATEPARK UTRECHT 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 • De aanwezigheid in het skatepark is op eigen risico;
 • Het gebruik van de obstakels in het skatepark is geheel OP EIGEN RISICO;
 • De beheerder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, letsel en/of ziekte voortkomend uit  het gebruik van het skatepark;
 • De beheerder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal. Van iedere vorm van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie;
 • Het gebruik van bescherming in de vorm van helm, knie- en elleboogbeschermers wordt sterk aangeraden;
 • De beheerder is bevoegd besluiten over de orde binnen het skatepark te nemen, die bindend zijn voor zichzelf en voor  de gebruikers;
 • De beheerder is bevoegd bezoekers aan te spreken op hun gedrag in de directe omgeving van het skatepark;
 • De beheerder is bevoegd personen die zich niet aan deze regels houden, te weigeren en/ of verdere stappen  te ondernemen.
 • Bij afwezigheid van de beheerder neemt de barvrijwilliger of skatedocent zijn taken waar.

 In het park

 • Je bent te gast in het skatepark: gedraag je dus ook zo!
 • Luister altijd naar de medewerkers van het skatepark;
 • Het is verboden om te roken in het skatepark. Buiten is een rookplek.
 • Het gebruik van en handel in (soft-)drugs is verboden;
 • Het is verboden om de miniramp te waxen;
 • Het opzettelijk toebrengen van schade in het skatepark, anders dan door het skaten, wordt gezien als vandalisme. De veroorzaker moet de schade vergoeden;
 • Agressie en discriminatie worden in geen enkele vorm getolereerd;
 • Het is toegestaan om meegebrachte etenswaren te gebruiken in de kantine of op het terras.
 • Eigen, meegenomen alcoholische dranken zijn in het gehele park verboden;
 • Glas is niet toegestaan in het skatepark; alleen in de kantine;
 • Afval hoort in de afvalbakken; Houdt het park samen met ons schoon.
 • Behandel iedereen in het skatepark met respect.
 • Honden en andere dieren worden niet toegelaten tot het skatepark;

Rondom het park

Wanneer bezoekers overlast veroorzaken voor de buurt wordt de vergunning voor het skatepark mogelijk ingetrokken. Houd je buiten daarom aan de volgende regels:

 • Parkeren is alleen toegestaan in de parkeervakken aan de overkant van de straat (politiecontrole);
 • Fietsen in de rekken achterin de brandgang. Houd de doorgang vrij;
 • Roken alleen op de daarvoor aangewezen plek;
 • Respecteer de buren;
 • Blijf niet hangen rond het skatepark;
 • In de omgeving is een tippelzone. Val de gebruikers daarvan niet lastig;
 • Wanneer je overlast ervaart, meldt dit direct bij de beheerder;

In de kantine:

 • In de kantine zal geen alcoholhoudende drank worden verstrekt:

–      Aan personen jonger dan 18 jaar;
–      Aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;
–      Wanneer dit verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in de hand werkt.

 • Er zal afhoudend worden gereageerd bij het verzoek van gasten om onbeperkt te schenken;